Tyron Runflat official representative BTR with new 20 inches wheel on the test road BTR-80 with Runflat in the new 20 inches wheels BTR-80 with new 20 inches wheel and Tyron Runflat

A Ground Vehicle Systems Kft. minőségpolitikája és stratégiája a Társaság általános politikájának és stratégiájának szerves részét képezi, abban központi meghatározó helyet foglal el.

A minőségpolitika és stratégia azon a tudatosan vallott nézeten alapszik, mely szerint a Társaság minden termelő és szolgáltató tevékenységével megrendelői igényeket elégít ki, elsősorban a hon- és rendvédelmi, de mind több polgári területen is. Potenciális minőségi teljesítőképességével ehhez igazodik, együttműködésének kialakításában és fenntartásában a minőség kulcsszerepet játszik. 

Mindent meg tesz annak érdekében, hogy ez az alapelv valamennyi partnerkapcsolatban megfelelően érvényesüljön függetlenül attól, hogy a Társaság abban szállítóként vagy megrendelőként lép fel.

A Ground Vehicle Systems Kft. az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány és az AQAP 2110:2015 NATO normatív dokumentum követelményeit kielégítő minőségirányítási rendszerének folyamatos működtetésével és fejlesztésével illeszkedik a hazai és nemzetközi, katonai és polgári követelményrendszerhez, folyamatokhoz.

A minőségi munkavégzés stratégiai feladat. Megvalósításának színvonala a Társaság teljesítőképességének egyik legfontosabb fokmérője a vállalt piaci reálfolyamatokban, versenyhelyzetben elért illetve elérhető eredményének kulcskérdése. Ennek megfelelően a minőségirányítás az egész Társaság alapvető ügye. A termékek (szolgáltatások) minőségében minden szervezeti egység és dolgozó beosztása és tevékenységi köre szerint meghatározó, pótolhatatlan szerepet tölt be. A minőségi munkavégzés elsőrendű kötelesség azokban a munkafolyamatokban is, amelyek nem közvetlenül csatlakoznak a termelő (szolgáltató) tevékenységekhez.

A termékeknél (szolgáltatásoknál) a Megrendelővel egyeztetett szerződésben, megállapodásban és dokumentációban egyértelműen rögzített minőséget kell biztosítani.

A vállalt minőségi kötelezettségeket a piaci pozíciók megalapozása, fenntartása, megszilárdítása, szélesítése és a Társaság hírnevének elmélyítése, továbbá a minőség előírttól alacsonyabb szintű teljesítéséből származó hátrányok megelőzése érdekében teljesítjük.

Társaságunknál a minőségtudatot abban a szellemben fejlesztjük, hogy a magasabb színvonalú minőség biztosítása végeredményben költségmegtakarítást eredményez nemcsak a Megrendelőnél, hanem a Ground Vehicle Systems Kft.-nél is.

Wednesday the 22nd. - Joomla Templates